Okulistyka weterynaryjna

Literatura kliniczna

1. Diagnostyka

Prawidłowa diagnostyka jest podstawą właściwego leczenia. Podane w tym dziale pozycje pozwalają na przeprowadzenie podstawowych etapów diagnostycznych pomocnych w rozpoznawaniu chorób okulistycznych u zwierząt. Dane literaturowe dotyczące medycyny ludzkiej przedstawiają najnowsze możliwości diagnostyczne, które mają szansę (po pewnych modyfikacjach) zostać wykorzystane w weterynarii.Diagnostyka Kliniczna Zwierząt

W. BaumgartnerDiagnostyka Różnicowa Psów i Kotów

C.F SchreyMetody Badania i Leczenia Psów i Kotów

C. F. SchreyDiagnostic Procedures in Ophthalmology

H.V. Nema, N. NemaDiagnostyka Kliniczna w Okulistyce

J.J. KańskiObjawy Oczne w Chorobach Układowych – Objawy i Diagnostyka Różnicowa

J.J. KańskiOptyczna Koherentna Tomografia

E. Wylęgała, A. Nowińska, S. TeperUltrasonografia Gałki Ocznej

P. FryczkowskiElektrofizjologiczna Diagnostyka Kliniczna Układu Wzrokowego

O. Palacz, W. Lubiński, K. PenkalaGonioskopia. Podręcznik i Atlas

W.L.M. AlwardChoroby Zapalne Oczu

J.J. Kański, C.E. Pavésio, S.J. TuftNeurologia Weterynaryjna

M.D. Lorenz, J.N. KornegayAtlas i Podręcznik Neurologii Małych Zwierząt

A. JaggyColor Atlas of Infectious and Inflammatory Diseases of the External Eye

H.B. Ostler

2. Choroby nieinfekcyjne

Wiele jednostek chorobowych wywoływanych jest przez czynniki poza infekcyjne, wtórnie wikłane patogenami, a często mylnie diagnozowane jako zakaźne. Podana tutaj literatura ma na celu ułatwienie diagnozowania tego typu chorób poprzez przedstawienie objawów charakterystycznych oraz diagnostyki różnicowej.Onkologia Praktyczna Psów i Kotów

R. SapierzyńskiOnkologia Małych Zwierząt

J. Morris, J. DobsonAtlas i Podręcznik Neurologii Małych Zwierząt

A. JaggyNeurologia Weterynaryjna

M.D. Lorenz, J.N. KornegayImmune Response and the Eye (Chemical Immunology and Allergy) (v. 73)

J.W. StreileinMucosal Immunology and Ocular Disease

J.V. Forrester, M. ZierhutImmunology of Eye Diseases (Immunology and Medicine)

S. LightmanImmunology, Inflammation and Diseases of the Eye

Darlene A. Dartt, Reza Dana, Patricia D’Amore and Jerry NiederkornImmunology of Ocular Tumors

M. Jager, B.R. Ksander, M. ZierhutImmunology of Ocular Allergy

M. Zierhut, T. Biedermann, S. J. OnoEye Movement Disorders

A. WongGenetic Diseases of the Eye

E.I. Traboulsi

3. Choroby infekcyjne

Choroby infekcyjne wywoływane przez bakterie, wirusy oraz grzyby mają zwykle charakter ogólnoustrojowy. W wielu przypadkach patogeny mogą wykazywać powinowactwo do pewnych struktur oka, lub naruszać i przenikać barierę krew-oko prowadząc do rozwoju infekcji gałki ocznej. Przedstawiona w tym dziale lista podręczników ma szeroki zakres i obejmuje zagadnienia dotyczące chorób infekcyjnych i zakaźnych występujących u różnych gatunków zwierząt.Choroby Zakaźne Psów i Kotów

C.E. GreeneChoroby Zakaźne Zwierząt z Elementami Epidemiologii i Zoonoz
(Podręcznik dla Studentów i Lekarzy Medycyny Weterynaryjnej)

Z. Gliński, K. KostroWirusowe, Bakteryjne, Grzybicze i Prionowe Choroby Kotów

T. FrymusCanine and Feline Infectious Diseases

J.E. SykesInfectious Diseases and Pathology of Reptiles: Color Atlas and Text

E. JacobsonInfectious Diseases of the Horse: Diagnosis, Pathology, Management, and Public Health

J.H. van der Kolk, E.J.B. Veldhuis KroezeEquine Infectious Diseases

D.C. Sellon, M. LongHandbook of Ocular Infections, Inflammation and External Diseases

G.M. Bohigian, S. Valluri

4. Chirurgia okulistyczna

Podręczniki z chirurgii weterynaryjnej znajdują się na półkach wielu lekarzy i studentów weterynarii. W każdej z wymienionych pozycji odnaleźć można krótsze lub dłuższe rozdziały poświęcone podstawowym chirurgicznym procedurom okulistycznym. Szczegółowe informacje na ten temat odnaleźć można w podręcznikach dedykowanych mikrochirurgii oka, w zakładce literatura okulistyczna.Chirurgia Małych Zwierząt (T.1)

T.W. FossumTextbook of Small Animal Surgery (T.2)

D. SlatterVeterinary Surgery: Small Animal (T.1 i T.2)

K.M. Tobias, S.A. JohnstonEquine Surgery

J.A. Auer, J.A. StickFerrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery

K. Quesenberry, J.W. CarpenterVeterinary Surgical Oncology

S.T. Kudnig, B. SeguinTechniki Operacyjne u Psów i Kotów

W. Brass, H. SchebitzZabiegi Chirurgiczne u Koni w Warunkach Pozaszpitalnych

D. Wilson, K. Branson, J. Kramer, G.M. Constantinescu