O mnie

dr n. wet. Natalia Ziółkowska

 • 2015 kierownik grantu naukowego pt. „Immunohistochemiczna i ultrastrukturalna charakterystyka zapalenia gałki ocznej u kotów z zakaźnym zapaleniem otrzewnej (FIP) jako element badań nad patogenezą choroby”, finansowanego ze środków Konsorcjum Naukowego KNOW
 • 18.06.2015 obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych
 • 28-31.06.2015 udział w konferencji naukowej ECVO poświęconej farmakoterapii chorób okulistycznych u zwierząt (Helsinki) oraz uzyskanie nagrody w kategorii najlepsze doniesienie naukowe pt „Morphological features of ocular inflammation and distribution of viral antigens in the ocular tissues of cats with feline infectious peritonitis (FIP)” autorstwa N. Ziółkowska, B. Lewczuk, K. Paździor-Czapula, E. Mikulska-Skupień.
 • 23.06.- 4.07.2014 udział w pierwszym etapie europejskiego szkolenia podyplomowego z zakresu okulistyki weterynaryjnej, Ophthalmology I (ESAVS, Luxembourg)
 • 2012 udział w konferencji naukowej z zakresu okulistyki zwierząt egzotycznych, oraz neurookulistyki
  małych zwierząt (Kraków, ESVO)
 • 2012 udział w warsztatach z zakresu retinoskopii (Karków, ESVO)
 • 2009 udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu elektrofizjologii siatkówki (Hennigsdorf, Niemcy)
 • 2009 udział w konferencji z zakresu elektrofizjologii siatkówki (Hennigsdorf, Niemcy)
 • 2009 podjęcie studiów doktoranckich w Katedrze Histologii i Embriologii UWM w Olsztynie
 • 2009 uzyskanie dyplomu lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO)
- członek Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (PTHiC)
- członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW)