Farmakoterapia

Farmakoterapia w okulistyce zarówno ludzkiej jak i weterynaryjnej jest podstawowym narzędziem w walce z chorobami oczu. Jest to pierwszy, często najważniejszy, a niekiedy jedyny etap podczas procesu leczenia gałki ocznej. Przy prawidłowym rozpoznaniu i zastosowaniu właściwego chemioterapeutyku lekarz weterynarii specjalizujący się w okulistyce weterynaryjnej jest w stanie farmakologicznie wyleczyć pacjenta, eliminując tym samym stosowanie bardziej inwazyjnych metod leczenia. Jednakże przy braku poprawy w leczeniu farmakologicznym należy skojarzyć tą metodę z leczeniem chirurgicznym. Zastosowanie chemioterapeutyków przed, w trakcie i po zabiegach operacyjnych jest obok zdolności manualnych operującego czynnikiem kluczowym w pomyślnej rekonwalescencji. Powodzenie farmakoterapii w leczeniu chorób okulistycznych jest uzależnione od współpracy między lekarzem weterynarii a właścicielami zwierząt, która uwarunkowana jest właściwym wyborem chemioterapeutyku, drogą jego podania,  prawidłowym dawkowaniem i zalecanym czasem trwania kuracji.

Drogi podawania leków okulistycznych