Strona główna > Choroby kotów >

Choroby kotów

Herpeswirusowe zapalenie rogówki i spojówki

Koci herpeswirus (FHV-1) to patogen szeroko rozpowszechniony wśród populacji kotów na całym świecie. Jest on główną przyczyną zapaleń rogówki i spojówki u tego gatunku. W przebiegu infekcji miejscowym objawom okulistycznym takim jak: obrzęk i przekrwienie spojówki, owrzodzenie rogówki i wypływ z oka, towarzyszą często objawy ogólne do których należą: kichanie,  wypływ z nosa oraz podwyższona temperatura wewnętrzna ciała, szczególnie wyraźnie zaznaczone u kociąt, w przypadku pierwotnego zakażenia wirusem. Organizm  raz zainfekowany tym patogenem staje się jego stałym nosicielem i potencjalnym źródłem zakażenia, które następuje przez kontakt bezpośredni lub drogą kropelkowa np. podczas kichania. Wirus przez całe życie pozostaje w formie ukrytej w nerwach czuciowych zaopatrujących rogówkę i spojówkę, a czynnikiem aktywującym go z uśpienia są czynniki stresogenne takie jak: choroby ogólne, zabiegi chirurgiczne, zmiany środowiskowe, ruja, ciąża i laktacja a także długotrwałe stosowanie leków modulujących układ odpornościowy (głównie sterydów).

Zapalenie błony naczyniowej

Zapalenie błony naczyniowej jest często spotykanym problemem okulistycznym u kotów. Pierwotne i wtórne następstwa wywołane tym stanem mogą przyczynić się do uszkodzenia delikatnych struktur oka, a nawet do utraty wzroku. Zapalenie błony naczyniowej, a szczególności przedniego jej odcinka jest bardzo często objawem ciężkich, a czasami letalnych chorób ogólnoustrojowych. Do najważniejszych czynników wywołujących zapalenie błony naczyniowej u kotów są: czynniki zakaźne, urazy gałki ocznej, nowotwory wewnątrzgałkowe oraz nieprawidłowości dotyczące soczewki. Prawidłowe rozpoznanie przyczyny wywołującej ten stan opiera się na przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z właścicielem, dotyczącego przebytych przez zwierzę szczepień, a także wykonanie badań ogólnych i dodatkowych krwi oraz moczu. Następstwami nieleczonego zaplenia błony naczyniowej są: zaćma, zwichnięcie soczewki oraz jaskra.

Martwiak rogówki (sekwester)

Martwak rogówki występuje u wszystkich ras kotów, jednak szczególnie predysponowane są koty ras brachycefalicznych (himalajskie, perskie, birmańskie). Przypuszczalnym czynnikiem wywołującym powstanie martwaka jest długotrwałe drażnienie rogówki, spowodowane nieprawidłowym ułożeniem powiek (entropium) lub wadliwym wyrastaniem rzęs (trichiasis), a także infekcje herpeswirusem kocim . Choroba ta charakteryzuje się degeneracją włókien kolagenowych zrębu rogówki, penetrującą na różną jej głębokość, czemu towarzyszy gromadzenie brązowego barwnika. Klinicznie, martwak manifestuje się obecnością na rogówce zmian koloru bursztynowego do ciemno-brązowego współistniejących ze stanem zapalnym o mniejszym lub większym natężeniu. Leczenie ogranicza się wyłącznie do procedur chirurgicznych.