Badania okulistyczne / diagnostyka

1. Fluoroesceina i inne barwniki diagnostyczne – barwienie fluoresceiną ułatwia rozpoznanie uszkodzeń rogówki, głównie owrzodzeń, a także umożliwia ocenę drożności systemu łzowego.

FluoTest

2. Biomikroskopia – badanie z użyciem lampy szczelinowej pozwala na rozpoznanie nieprawidłowości w obrębie przedniego odcinka gałki ocznej tj. powiek, spojówki, rogówki, przedniej komory oka, tęczówki oraz przedniej części ciała szklistego, a dzięki dodatkowemu zastosowaniu specjalnej soczewki także tylnej części oka tj. ciała szklistego i siatkówki.

biomikroskopia-2

3. Oftalmoskopia pośrednia i bezpośrednia – obraz uzyskany w trakcie tego badania umożliwia ocenę stanu siatkówki, błony naczyniowej oraz tarczy nerwu wzrokowego. Badanie to przeprowadza się po uprzednim, farmakologicznym rozszerzeniu źrenicy.

oftalmoskopia bezposrednia

oftalmoskopia-posrednia

4. Test łzowy Schirmera – w trakcie tego badania pasek bibuły umieszcza się pomiędzy powieką dolną a powierzchnią rogówki i mierzy się czas jej zwilżenia w ciągu 1 minuty, dokonując pomiaru i oceny w produkcji wodnej części przedrogówkowego filmu łzowego. Niskie wartości uzyskane w trakcie badania pozwalają na wczesne rozpoznanie suchego zapalenia rogówki i spojówki (KCS).

test-lzowy

5. Tonometria – badanie umożliwia ocenę ciśnienia wewnątrzgałkowego u zwierząt i jest jednym z niezbędnych elementów przy rozpoznawaniu jaskry i zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej. Przeprowadzane jest po uprzednim, miejscowym znieczuleniu powierzchni rogówki.

tonometria-2

6. Gonioskopia – przy użyciu specjalnej soczewki badanie gonioskopowe umożliwia wizualizację i ocenę kąta tęczówkowo – rogówkowego przez który odpływa ciecz wodnista z przedniej komory oka. Nieprawidłowości w obrębie kąta przesączania występujące u niektórych ras psów są czynnikiem predysponującym do rozwoju jaskry.

7. Cytologia – jest to badanie dodatkowe, pomocne przy rozpoznawaniu niektórych chorób okulistycznych takich jak: łuszczka u psów, eozynofilowe zapalenie rogówki i spojówki u kotów. Polega ono na pobraniu komórek z powierzchni oka, umieszczeniu ich na szkiełku podstawowym i obserwacji pod mikroskopem.

8. Mikrobiologia – wymaz z worka spojówkowego pozwala na określenie składu flory bakteryjnej oka i wykonanie antybiogramu pozwalającego na optymalny dobór chemioterapeutyku przeciwdrobnoustrojowego w leczeniu chorób infekcyjnych oka. Jest to badanie dodatkowe.

9. Badanie neurookulistyczne – wieloetapowe badanie pozwalające ocenić funkcjonowanie narządu wzroku i prawidłowe odruchy nerwowe w obrębie gałki ocznej. Badanie pozwala na rozpoznanie przyczyn wywołujących nieprawidłowości w obrębie struktur gałki ocznej takich jak zez, oczopląs, nierównomierne rozszerzenie źrenic (anizokoria),opadanie górnej powieki (ptosis), oraz wielu innych. Do najczęściej spotykanych chorób neurologicznych przebiegających z objawami okulistycznymi u psów i kotów należy zespół Hornera i Hawsa.