Okulistyka weterynaryjna

Wybrane publikacje

1. Okulistyka weterynaryjna

W dziale tym znajdują się wybrane publikacje w j. polskim i angielskim z zakresu okulistyki weterynaryjnej przeznaczone dla praktyków. Mają ona charakter kliniczny, naukowo-kliniczny lub też czysto naukowy. Część z nich jest dostępna bezpłatnie, natomiast inne są dostępne albo w bibliotekach uczelnianych lub wypożyczalniach międzybibliotecznych. Niestety niektórych nie ma możliwości zdobycia bez uiszczenia opłaty dla wydawnictwa lub też bezpośredniej prośby do autora o kopię. Warto wiedzieć że większość publikacji jest dostępna w internetowych bazach danych w postaci abstraktu czyli około 250 wyrazowego streszczenia pracy.

Dysplazja siatkówki u psów i kotów aktualny stan wiedzy

immunologia powierzchownych struktur oka

Antybiotyki i Fluorochinolony Stosowane W Okulistyce Weterynaryjnej Małych Zwierząt (Życie Weterynaryjne, 79:220-227, 2004)

T. Maślanka

Metaloproteinazy Macierzy oraz ich Inhibitory a Wrzodziejące Zapalenie Rogówki u Zwierząt (Życie Weterynaryjne, 79:676-681, 2004)

T. Maślanka

Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne Stosowane w Okulistyce Weterynaryjnej (Magazyn Weterynaryjny, 14 (101):68-70, 2005)

T. Maślanka

Wrzodziejące Zapalenie Rogówki (Magazyn Weterynaryjny, 10 (62):8-14, 2001)

J. Garncarz

Combined Iridencleisis and Posterior Sclerectomy in Surgical Treatment of Glaucoma Secondary to Uveitis in a Dog: A Case Report (Veterinarni Medicina 54(3): 142 – 148, 2009)

M. Lew, S. Lew,

Funduscopic Abnormalities and Electroretinography in Cases of Retinopathy in German Shepherd Dogs (Veterinary Ophthalmology 16(6): 397-408, 2013)

I. Balicki, N. Nestorowicz, R.Ofri

Wartość Kliniczna Mikrochirurgicznego Leczenia Chorób Przyśrodkowego Kąta Oczu Psów Brachycefalicznych (Medycyna Weterynaryjna 64(7): 896-899, 2008)

Z. Kiełbowicz

Feline Glaucoma – A Comprehensive Review (Veterinary Ophthalmology, Volume 14, Supplement 1, 15-29, 2011)

G.J. McLellan