Okulistyka weterynaryjna

Literatura podstawowa

1. Anatomia i histologia

W dziale tym znajdują się pozycje opisujące szczegółowo budowę anatomiczną, histologiczną i ultrastrukturalną oka zwierząt. Zasadniczo prawie w każdej książce przedstawionej w Literatura – okulistyka weterynaryjna zawarte są powyższe informacje, jednak w podanym tu piśmiennictwie jest ich najwięcej.Okulistyka weterynaryjna Slattera

D. J. Maggs, P. E. Miller, R. OfriThe Structure of the Eye

J. G. HollyfieldVeterinary ophthalmology

K. N. Gelatt, B. C. Gilger, T. J. Kern

2. Fizjologia i biochemia

W dziale tym znajdują się podręczniki opisujące szczegółowo aspekty fizjologiczne i biochemiczne związane z procesami widzenia oraz poruszają wiele zagadnień dotyczących komórkowych mechanizmów molekularnych zachodzących w poszczególnych strukturach gałki ocznej.Okulistyka weterynaryjna Slattera

D. J. Maggs, P. E. Miller, R. OfriVeterinary ophthalmology

K. N. Gelatt, B. C. Gilger, T. J. Kern

3. Genetyka

Książek dotyczących tylko i wyłącznie zagadnień z genetyki okulistycznej zwierząt jest niewiele. Podane pozycje literaturowe mają postać tabel lub raportów wyszczególniających choroby genetyczne i dziedziczne występujące u psów rasowych z uwzględnieniem w niektórych przypadkach sposobu ich dziedziczenia, a także genów wywołujących chorobę.ECVO Manual for Presumed Inherited Eye Diseases in Dogs and Cats

ECVO HED CommitteeOcular disorders. Presumed to be inherited in purebred dogs

American Commitee of the American College of Veterinary OphthalmologistsVeterinary ophthalmology

K. N. Gelatt, B. C. Gilger, T. J. Kern

4. Histopatologia i patafizjologia

Literatura dotycząca patomorfologii jest specjalistyczna i nie każdy lekarz praktyk potrzebuje i chce tego typu literaturę czytać. W książkach o tej tematyce możemy odnaleźć obraz histopatologiczny struktur oka w przebiegu różnych jednostek chorobowych.Comparative Ophthalmic Pathology

R. L. Peiffer, Jr.Ocular tumors in animals and humans

R. L. Peiffer Jr., K. B. SimonsOkulistyka weterynaryjna Slattera

D. J. Maggs, P. E. Miller, R. OfriOphthalmic Disease in Veterinary Medicine

C. L. MartinVeterinary ocular pathology a comparative review

R. R. Dubielzig, K. L. Ketring, G. J. McLellan, D. M. AlbertVeterinary ophthalmology

K. N. Gelatt, B. C. Gilger, T. J. Kern

5. Parazytologia

Książek dotyczących strictae parazytologii okulistycznej zwierząt nie ma. Najwięcej informacji na ten temat odnaleźć można w wybranych rozdziałach podanych książek. Dodatkowych informacji na temat chorób pasożytniczych przebiegających z objawami okulistycznymi należy szukać w podręcznikach z działu „Literatura uzupełniająca”Veterinary ophthalmology

K. N. Gelatt, B. C. Gilger, T. J. Kern

6. Immunologia i mikrobiologia

Książki (lub rozdziały) o tej tematyce opisują mechanizmy immunologiczne zachodzące na terenie gałki ocznej i narządów dodatkowych oka, oraz stanowią znakomite wprowadzenie do zrozumienia rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym często spotykanych w okulistyce weterynaryjnej małych zwierząt.Okulistyka weterynaryjna Slattera

D. J. Maggs, P. E. Miller, R. OfriOphthalmic Disease in Veterinary Medicine

C. L. MartinOphtalmic Immunology and Immune-Mediated Disease (An Issue of The veterinary clinics of North America Small Animal Practice, Volume 38, Number 2, March 2008)Veterinary ophthalmology

K. N. Gelatt, B. C. Gilger, T. J. Kern

7. Farmakologia i toksykologia

Poszczególne działy wymienionych podręczników opisują rodzaje i postacie leków stosowanych w okulistyce wet., oraz mechanizmy ich działania i zagrożenia jakie mogą nieść w związku z nieprawidłowym podawaniem leków. Praktyczne zastosowanie mają wyszczególnione algorytmy postępowania w leczeniu konkretnych jednostek chorobowych.Ocular Therapeutics (An Issue of The veterinary clinics of North America Small Animal Practice, May 2004)Okulistyka weterynaryjna Slattera

D. J. Maggs, P. E. Miller, R. OfriVeterinary ophthalmology

K. N. Gelatt, B. C. Gilger, T. J. KernVeterinary ophthalmic pharmacology and therapeutics

K. N. Gelatt