Okulistyka weterynaryjna

Literatura podstawowa

1. Anatomia i histologia

Przedstawiona w tym dziale lista podręczników uwzględnia pozycje zawierające wiele przydatnych informacji z zakresu budowy oka. Część z podanych tu publikacji w języku polskim jest ogólnie dostępna na rynku (znaczna część lekarzy i studentów weterynarii posiada je własnych zbiorach), a informacje w nich zawarte stanowią podstawę do zgłębiania wiedzy fachowej. Niektóre przedstawione tutaj książki znacznie przekraczają zakres praktycznej okulistyki, jednakże zostały podane z myślą o osobach zainteresowanych zagadnieniami badań naukowych związanych z okiem i obszarami pokrewnymi.Anatomia Zwierząt Domowych. Kolorowy Atlas i Podręcznik

H.E. König, H-G. Liebiech

Systematic Evaluation of the Mouse Eye. Anatomy, Pathology and Biomethods

R.S. SmithAnatomiczne Mianownictwo Weterynaryjne

Z. Milart

Miller’s Anatomy of the Dog

H. Evans, A. de LahuntaAnatomia Porównawcza Kręgowców

H. Szarski

Wolff’s Anatomy of the Eye and Orbit

A. Bron, R. Tripathi, B. TripathiClinical Anatomy of the Eye

R.S. Snell, M.A. Lemp

Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System

L.A. RemingtonHistologia Zwierząt

J. Kuryszko, J. Zarzycki

Histologia Porównawcza Zwierząt

K. SembratHistologia

K. Ostrowski

Histologia

W. SawickiHistologia. Podręcznik i Atlas. Wheater

B. Young, J.S. Lowe, A. Stevens, J.W. Heath

Ocular Anatomy and Histology

D.M. Pipe, R.J. RapleyHistology of the Human Eye

M.J. Hogan

Ocular Histology: A Text and Atlas

B.S. Fine, M. YanoffOcular Anatomy, Embryology and Teratology

F.A. Jakobiec

Veterinary Embryology

T.A. McGeady, P.J. Quinn, E.S. FitzPatrick, M.T. RyanThe Biology of the Eye, Volume 10 (Advances in Organ Biology)

J. Fischbarg

Cell Biology oh the Eye

D.S. McDevittOcular Transporters in Ophthalmic Diseases and Drug Delivery (Ophthalmology Research)

J. Tombran-Tink, C.J. Barnstable

Ocular Transporters and Receptors: Their Role in Drug Delivery (Woodhead Publishing Series in Biomedicine)

A.K. Mitra

Anatomia Zwierząt (T.3)

H. Kobryń, F. Kobryńczuk

2. Fizjologia i biochemia

Fizjologia procesu widzenia różni się u człowieka i zwierząt. W dziale tym znajdują się m.in. podręczniki opisujące biochemiczne i fizjologiczne podstawy procesów widzenia, jak również książki dotyczące zasad i istoty badań elektrofizjologicznych wykorzystywanych w okulistyce.Biochemistry of the Eye

D.R. Whikehart

Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System

L.A. RemingtonFizjologia Zwierząt Domowych (T.1)

W. Von Engelhardt

Ocular Blood Flow

L. Schmetterer, J. KielAtlas of Ocular Blood Flow and Metabolism

A. Harris

Neurobiologia

G.G. MatthewsPotencjały Wywołane w Praktyce Lekarskiej

D.A. Szabela

Ocular Transporters and Receptors: Their Role in Drug Delivery (Woodhead Publishing Series in Biomedicine)

A.K. MitraCell Biology oh the Eye

D.S. McDevitt

3. Genetyka

Procesy embriogenezy oka oraz patologii związanej z jego rozwojem opisano w kilku pozycjach, które polecam osobom szczególnie zainteresowanym zagadnieniami nieprawidłowości w obrębie narządu wzroku wynikających z zaburzeń w strukturze i funkcji genomu.Ocular Anatomy, Embryology and Teratology

F.A. JakobiecGenetic Diseases of the Eye

E.I. TraboulsiSystematic Evaluation of the Mouse Eye. Anatomy, Pathology and Biomethods

R.S. SmithBreed Predispositions to Disease in Dogs and Cats

A. Gough, A. Thomas

4. Histopatologia i patafizjologia

Literatura poświęcona patomorfologii zwierzęcej może w znaczący sposób wzbogacić wiedzę na temat rozwoju pewnych chorób okulistycznych. Lista podręczników podana w tym dziale obejmuje również wybrane zagadnienia z medycyny ludzkiej dotyczące patofizjologii chorób narządu wzroku, stąd pozycje te mogą stanowić wskazówkę dla lekarzy weterynarii na etapie przedklinicznym.Pathology of Domestic Animals (T.1)

K.V.F. Jubb, P.C. Kennedy, N. PalmerPatologia Szczegółowa Zwierząt

J.A. Madej, T. Rotkiewicz, Z. Nozdryn-PłotnickiOcular Pathology

M. Yanoff, J.W. SassaniEye Pathology: An Atlas and Text

R.C. EagleSystematic Evaluation of the Mouse Eye. Anatomy, Pathology and Biomethods

R.S. SmithOcular Anatomy, Embryology and Teratology

F.A. JakobiecPotencjały Wywołane w Praktyce Lekarskiej

D.A. SzabelaOcular Transporters in Ophthalmic Diseases and Drug Delivery (Ophthalmology Research)

J. Tombran-Tink, C.J. Barnstable

5. Parazytologia

Choroby pasożytnicze z uwzględnieniem oka jako narządu docelowego należą do rzadkości, szczególnie w krajach rozwiniętych i o klimacie umiarkowanym. Jednakże, w przypadku silnych inwazji pasożyty mogą znaleźć się w pewnych jego strukturach. W celu efektywnej terapii należy mieć na uwadze nie tylko narząd wzroku ale również cały organizm.Color Atlas/Text of Ophthalmic Parasitology

B.H. Kean, T. Sun, R.M. EllsworthParazytologia Weterynaryjna. Georgis

D.D. BowmanChoroby Pasożytnicze Zwierząt Domowych

S. FurmagaParazytologia i Parazytozy Zwierząt

J.L. Gundłach, A.B. SadzikowskiParazytologia i Akaroentomologia Medyczna

A. Deryło

6. Immunologia i mikrobiologia

Oko jako narząd o ciągłym kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym jest miejscem stałego bytowania drobnoustrojów, jak również jest narażone na infekcje mikroorganizmami nie będącymi składem tzw. mikroflory saprofitycznej. W dziale tym znajdują się pozycje literaturowe dotyczące mikrobiologii i immunologii w obrębie oka i jego narządów dodatkowych. Znajomość lokalnych mechanizmów zachodzącymi w układzie immunologicznym w warunkach fizjologicznych i patologicznych jest ważnym elementem diagnostycznym w codziennej praktyce klinicznej.Clinical Veterinary Microbiology

B. Markey, F. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. MaguireOcular Microbiology

P.K. MukherjeeClinical Manual of Ocular Microbiology and Cytology

S.P. HaesaertViral Diseases of the Eye

R.W. DarrellImmunology of the Lacrimal Gland, Tear Film and Ocular Surface

M. ZierhutImmune Response and the Eye (Chemical Immunology and Allergy) (v. 73)

J.W. StreileinMucosal Immunology and Ocular Disease

J.V. Forrester, M. ZierhutImmunology of Eye Diseases (Immunology and Medicine)

S. LightmanOcular Infection: Investigation and Treatment in Practice

D.V. Seal, U. PleyerImmunology, Inflammation and Diseases of the Eye

Darlene A. Dartt, Reza Dana, Patricia D’Amore and Jerry NiederkornImmunology of Ocular Tumors

M. Jager, B.R. Ksander, M. ZierhutImmunology of Ocular Allergy

. Zierhut, T. Biedermann, S. J. Ono

7. Farmakologia i toksykologia

Faktem jest że znaczna część leków stosownych w okulistyce ludzkiej ma zastosowanie również w okulistyce weterynaryjnej. Jednakże, zapotrzebowanie na poszczególne grupy leków w okulistyce zwierząt jest odmienne, co uwarunkowane jest różnicami w budowie, funkcjonowaniu i etiopatogenezie chorób oka. Wymienione w tym dziale podręczniki zawierają spisy leków i informują czytelnika o dostępności niektórych substancji leczniczych wykorzystywanych w okulistyce ludzkiej na terenie kraju i za granicą. W dziale tym podano pozycje weterynaryjne, które są uzupełnieniem tematycznym książek z działu Literatura – okulistyka weterynaryjna.Farmakologia Kliniczna Małych Zwierząt – Wybrane Zagadnienia (Skrypt dla Studentów Weterynarii)

T. MaślankaVeterinary Pharmacology and Therapeutics

J.E. Riviere, M.G. PapichSmall Animal Clinical Pharmacology

J.E. Maddison, S.W. Page, D.B. ChurchSmall Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics

D.M. BoothePlumb’s Veterinary Drug Handbook

D.C. PlumbAntimicrobial Therapy in Veterinary Medicine

S. Giguère, J.F. Prescott, P.M. DowlingLeki w Weterynarii. Małe i Duże Zwierzęta

M.G. PapichProdukty Lecznicze Stosowane w Weterynarii

L. Borkowski, J. Kmiecik-GrudzieńKliniczna Farmakologia Okulistyczna

Pod redakcją M.E. Prost, R. Jachowicz, J.Z. NowakOcular Pharmacology and Toxicology (Methods in Pharmacology and Toxicology)

B.C. GilgerPharmacological Treatment of Ocular Inflammatory Diseases

T.Gratieri, R.F.V.Lopez, E. Gonzalez-mira, M.A. Egea, M.L. GarciaOphthalmic Drug Delivery Systems

A.K. MitraOcular Therapeutics and Drug Delivery

I.K. ReddyOcular Transporters and Receptors: Their Role in Drug Delivery (Woodhead Publishing Series in Biomedicine)

A.K. MitraLeki po Dyplomie – Okulistyka

Medical Tribune Polska Sp. z o. o.Leki Generyczne w Okulistyce

A. HarrisPharmindex

UBM Medica Polska Sp. z o.o.Leki Współczesnej Terapii. Encyklopedia dla Lekarzy i Farmaceutów

J. K. i A. PodlewscyWielki Indeks Leków–różny dostęp (baza elektroniczna, codziennie aktualizowana baza danych)

Medical Tribune Polska Sp. z o. o.Ocular Therapeutics

A. Garg, E.D. Donnenfeld, S.C. PflugfelderFarmakologia Goodmana i Gilmana T.2

L.L. Brunton, J.S. Lazo, K.L. ParkerKompendium Farmakologii i Farmakoterapii

A. DanyszFarmakopea Polska

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychBritish Pharmacopoeia

Wydawana przez Pharmacopoeial Secretariat we współpracy z BP Laboratory, the British Pharmacopoeia Commission (BPC) oraz jej Expert Advisory Groups (EAG) i Advisory Panels dla Brytyjskiego ministerstwa zdrowiaFarmakologia i Toksykologia

E. Mutschler, G. Gesslinger, H.K. Kroemer, P. Ruth, M. Schäfer-KortingOphthalmic Toxicology (Target Organ Toxicology Series)

G.C.Y. ChiouClinical Ocular Toxicology: Drug-Induced Ocular Side Effects

F.T. Fraunfelder, F.W. Fraunfelder Jr., W.A. ChambersAssessing Ocular Toxicology in Laboratory Animals (Molecular and Integrative Toxicology)

A.B. Weir, M.Collins