Farmakologia kliniczna małych zwierząt – wybrane zagadnienia

19.06.2014

Miło mi powiadomić że ukazał się nowy skrypt pt. „Farmakologia kliniczna małych zwierząt – wybrane zagadnienia” autorstwa dr. n wet. Tomasza Maślanki. Jest to pierwsza książka z zakresu klinicznej farmakologii weterynaryjnej wydana w języku polskim. W skrypcie odnaleźć można rozdziały poświęcone: antybiotykoterapii praktycznej, sterydowym lekom przeciwzapalnym, farmakoterapii astmy oskrzelowej kotów i farmakoterapii wybranych chorób krążenia oraz lekom stosowanym w zaburzeniach behawioralnych u zwierząt. Na szczególne podkreślenie zasługuje rozdział poświęcony farmakoterapii chorób narządu wzroku u psów i kotów. Wartość merytoryczna i praktyczna treści zawartej w tym rozdziale dorównuje  czołowym opracowaniom anglojęzycznym. Publikacja skryptu jest finansowana ze środków unijnych, dzięki czemu dostępna jest w formie elektronicznej bezpłatnie.

Serdecznie polecam,

Natalia Ziółkowska

KSIĄŻKA DO POBRANIA

Książka